املاح

1- Bioavailability کدام یک از بقیه کمتر می باشد .
a. آهن
b. ید
c. سدیم
d. کلر
2- جذب کلسیم در کدام یک محیط های زیر سریع تر صورت می گیرد
a. قلیایی
b. خنثی
c. اسیدی
d. محیط چرب
3- کدام یک از موارد زیر از نقش های کلسی تونین نمی باشد .
a. ممانعت از باز جذب کلسیم از کلیه .
b. ممانعت از جذب کلسیم در روده
c. فعال سازی ویتامین D
d. غیر فعال ساختن ویتامین D
4- اضافه دریافت آهن باعث کمبود کدام یک از عناصر زیر در بدن می شود .
a. کلسیم
b. روی
c. منیزم
d. فسفر
5- کدام یک از موارد زیردر ایجاد بیماری ویلسون نقش دارد.
a. اضافه دریافت مس
b. کمبود مس
c. اضافه در یافت روی
d. کمبود روی
6- کمبود کدام یک از موارد زیر باعث خشک و ترد شدن ناخن ها می شود
a. آهن
b. روی
c. منیزیم
d. سلفر
7- پر فشاری خون در کمبود کدام یک از موارد زیر دیده می شود
a. پتاسیم
b. کلر
c. کلسیم
d. منیزیم
e.
8- کدام یک از موارد زیر در ایجاد بیماری کیشان نقش دارد.
a. کمبود سلنیم
b. افزایش سلنیم
c. کمبود منیزیم
d. افزایش منیزیم
9- کدام یک از مواد معدنی زیر یک آنتی اکسیدان است و با کدام ویتامین در این مورد همکاری می کند .
a. سلنیم – A
b. مولیبدنیوم – E
c. سلنیم – E
d. ملبدنیوم – A
10- ……. جز عناصر معدنی نیست.
a. گوگرد
b. سلنیم
c. منگنز
d. روی
11- ………….یک درشت مغذی است که در قسمت غیر آلی استخوان و دندان یافت میشود ………. یک ریز مغذی است که آب آشامیدنی یکی از منابع آن است .
a. کلسیم – فسفر
b. فسفر – کروم
c. کلسیم – فلوئور
d. کلسیم – ید
12- گیاهخواران مطلق با کمبود چه ویتامینی روبه رو می شوند و چه عنصرمعدنی در این ویتامین دخیل است .
a. کبالت B6
b. روی B12
c. کبالت B12
d. روی B6
13- در صورتی که بماری تحت تغذیه کامل وریدی باشد کمبود چه ماده معدنی را نشان می دهد.
a. مولیبدنیم
b. کروم
c. سلینوم
d. همه موارد
14- افزایش دریافت کلسیم سبب کاهش کدام عناصر معدنی نمی شود
a. منگنز
b. ید
c. آهن
d. روی
15- جذب روی توسط مکم …………….. کاهش می یابد که به این فرآیند ………….. می گویند .
a. آهن غیر هم – فرا همزیستی
b. روی – فراهمزیستی
c. آهن غیر هم – تداخل
d. آهن غیر هم – تداخل
16- اسکوربات و پرتئین هموگلوبین به ترتیب در جذب کدام ماده ها نقش دارند.
a. آهن غیرهم – آهن هم
b. آهن هم – آهن هم
c. آهن غیر هم – آهن غیر هم
d. آهن هم – آهن غیر هم
17- کدام یک از عناعر زیر بصورت یونی جذب بدن نمی شود؟
a. مس
b. آهن
c. روی
d. کروم
18- -مصرف طولانی مدت رژیم کم کلسیم وپرفسفات چه بیماری را درپی خواهد داشت؟
a. آکرودرماتیت آنتروپاتیک
b. هموسیتروز
c. هیپرپاراتیروئیدیسم
d. اسپاسم عضلانی
19- در تخم مرغ کدام ماده غذایی وجود ندارد؟
a. منیزیم
b. آهن
c. فسفر
d. گوگرد
20- بیشترین سرعت جذب کلسیم در کجای لوله گوارش است؟
a. دئودنوم
b. ایلئوم
c. ژژنوم
d. روده بزرگ
21- کدام عنصر فراوان ترین کاتیون داخل سلولی پس از پتاسیم است؟
a. کلسیم
b. منیزیم
c. فسفر
d. سیدیم
22- بیماری ژنتیکی که درپی افزایش مس بوجود می آید کدام است؟
a. سندروم منکز
b. بیماری ویلسون
c. نوتروپنی
d. لوکوپنی
23- کراتینیزه شدن مو از علائم کدام بیماری است؟
a. سندروم منکز
b. بیماری ویلسون
c. نوتروپنی
d. لوکوپنی
24- کمبود کدام ماده مغذی تاخیر در بلوغ جنسی را سبب می شود .
a. مس
b. روی
c. آهن
d. کلسیم
25- کمبود کدام یک از عناصر زیر موجب کم خونی می گردد .
a. کروم
b. مس
c. سلنیم
d. سدیم
26- کلسیم چربی و فسفر به ترتیب چه تاثیر در میزان جذب آهن دارد.
a. افزایش – افزایش – افزایش
b. افزایش – افزایش – کاهش
c. کاهش – کاهش- کاهش
d. کاهش – کاهش – افزایش
27- در تعادل اسید وباز سیستم عصبی و ساختمانی به ترتیب چه عناصری موثراند .
a. آهن- کلسیم -منیزیوم
b. سدیم-کلسیم-آهن
c. کلسیم-سدیم-منیزیم
d. آهن-سدیم-کلسیم
28- کدامیک یک از عناصر زیر میزان دسترسی به آن کم است.
a. آهن
b. فلوئور
c. کلر
d. پتاسیم
29- کدامیک از عناصر زیر Macroelement می باشد .
a. آهن
b. روی
c. مس
d. کلسیم
30- کدامیک از ویتامین های زیر در جذب کلسیم موثر است و تاثیر آن چگونه است.
a. D افزایش
b. D کاهش
c. B افزایش
d. B کاهش
31- از بین سبزی جات کدام یک غنی از کلسیم می باشد و جذب آن بالا است.
a. اسفناج
b. بروکلی
c. کاهو
d. کرفس
32- غنی ترین منبع آهن کدام است.
a. گوشت قرمز
b. اسفناج
c. جگر
d. مرغ
33- کدامیک از عناصر زیر تسهیل کننده عمل انسولین نمی باشد
a. کروم
b. سلنیوم
c. روی
d. مس
34- کدامیک از عناصر زیر Traselement می باشد .
a. نیکل
b. کروم
c. ارسنیک
d. بورن
35- کسی که کلیه او از کار افتاده و در خطر مواجه با کمبود کدام یکی از موارد زیر است.
a. عنصری که اختلال ژنتیکی در آن ویلسون نام دارد .
b. عنصری که بیماری مربوط به آن گواتر است .
c. عنصری که بیماری مربوط به آن کیشان است.
d. عنصری که بیماری مربوط به آن آنمی است.
36- کدامیک از موارد زیر منابع خوب جذب کلسیم در بدن می باشد.
a. اسفناج
b. دانه های روغنی
c. بروکلی
d. کره
37- کدام در مورد فسفر صحیح است.
a. عنصر سوم بدن است.
b. در فاز Relaxation فعالیت می کند .
c. 700 گرم در بدن وجود دارد و 85 درصد آن در بافت استخوان قرار دارد .
d. آنتی اکسیدانی مهم ترین نقش آن است.
38- وجود کدام یک در غذا جذب دیگری را کاهش نمی دهد .
a. آهن غیر هم و چربی
b. چربی و فسفر
c. فسفر وکلسیم
d. مس و فسفر
39- اگر غده تیروئید شخصی از فاصله چند متری دیده شود گواتر از چه نوعی می باشد.
a. A1
b. B1
c. 2
d. غول آسا
40- محیط اسیدی جذب عناصر را ….ومحیط بازی …. میدهد.
a.افزایش-افزایش
b.کاهش-کاهش
C.کاهش-افزایش
d.افزایش-کاهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *