انرژی

کدامیک جز مصارف کل انرژی یک فرد نمیباشد ؟
متابولیک پایه اثر گرمازایی غذایی گرمازایی فعالیت همه موارد

کدام عبارت نادرست است ؟
وزن بدن نماگر معتبری برای کفایت دریافت درشت مغذی ها و ریز مغذی ها میباشد .
BEE ، مقدار انرژی مصرف شده در طی 24 ساعت که فرد درحالت استراحت فیزیکی و ذهنی قرار میگیرد .
انرژی مصرفی به صورت میزان متابولیکی استراحت RMR بیان میشود اگر یکی از شرایط BMR فراهم نشود .
از REE برای حفظ عملکرد طبیعی بدن استفاده میشود .

کدام عامل کاهنده میزان متابولیسم در زنان است ؟
نسبت بیشتر چربی به توده عضلانی رشد رحم افزایش کار قلب هایپرتیروئیدیسم

FFM را با کدامیک از روش های زیر نمیتوان ارزیابی کرد ؟
وزن کردن زیر آب سنجش جذب اشعه ایکس دوگانه حجم سنجی جابه جایی هوا اثر ویژه غذا

بیشترین مقدار REE در کدام دوران است ؟
سال های اول و دوم زندگی میانسالی بارداری بلوغ

کدام یک سبب افزایش میزان REE نمیشود ؟
مصرف کافئین نیکوتین الکل گرسنگی عصبی

کدام عامل باعث افزایش اکسیداسیون چربی ها نمیشود ؟
غذاهای ادویه دار کافئین کاسپایسین لبنیات

کدام مورد درباره کالری متری مستقیم نادرست است ؟
نشان دهنده مقدار حرارت تولید شده توسط فرد است مقدار انرژی مصرفی را به شکل گرما اندازه گیری میکند روشی هزینه بر است اطلاعاتی در مورد سوخت اکسیدشده نشان نمیدهد .

گرمازایی فعالیت به کدامیک از عوامل زیر بستگی ندارد ؟
اندازه بدن عادت تحرک فرد توده ماهیچه ای جویدن آدامس

اندازه گیری انرژی مصرفی در فعالیت ورزشی به کدام بستگی ندارد ؟
آب نشاندار نمایشگرهای تک محور ضریب تنفسی پرسش نامه فعالیت بدنی

کدامیک درباره روش آب نشاندار نادرست است؟
روشی ساده برآورد کل انرژی مصرفی روزانه فرد هزینه کم قابل استفاده برای افراد ناتوان

چه عواملی سبب تغییر در میزان دریافت انرژی فرد نمیشود ؟
سن جنس ترکیب بدن اقلیم

کدامیک از موارد زیر دارای بیشترین مقدار انرژی قابل استفاده بیولژیکی دارد؟
پروتئین چربی کربوهیدرات الکل

درمورد تغییرات میزان متابولیسم کدام مورد نادرست است ؟
در آب و هوای گرمسیری ، میزان متابولیسم بیشتر از معتدل است
تعریق سبب افزایش میزان متابولیسم میشود
محیط های بسیار سرد سبب کاهش متابولیسم میشود
دوره های مزمن رژیم سبب کاهش متابولیسم میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *