درباره‌ی مجله‌ی شعر

مجله‌ی شعر | متولد اسفندماه ۱۳۸۲| بنیان‌گذار و سردبیر: پرهام شهرجردی

مجله‌ی شعر | متولد اسفندماه ۱۳۸۲| بنیان‌گذار و سردبیر: پرهام شهرجردی