سالمندی و کودکی

1- در رابطه با تئوری‌های سالمندی، کدام گزینه به مفهموم «تئوری رادیکال آزاد» نزدیک است؟
1) توقف تدریجی و آرام عملکرد سلول ها ، بافت ها و اندام ها
2) آسیب به سلول ها، بافت ها و ارگان ها در طی سالها
3) اتصال نادرست پروتئین ها ، DNA و سایر مولکول های ساختمانی دیگر
4) سلول های دارای تعداد محدود تقسیم سلولی
2- بر اساس طبقه‌بندی WHO ،افرادِ دارای 75-85 سال را چه می‌نامیم؟
1) سال‌مند 2)سال‌خورده 3) کهن‌سال 4) محدودة آبی
3- کدامیک جزو دسته‌های بررسی ِ «پیری شناسی Gerontology » نیست ؟
1) جمعیتی 2) بیولوژیکی 3)فیزیولوژیکی 4) روحی و روانی
4- …………. و ……………….. یبوست را تشدید می‌کنند.
1) آب ولرم ناشتا – سبوس نان 2) سبزی‌جات پخته – آب ولرم ناشتا
3) کلسیم – چربی شیر 4) سبوس نان – ویتامین D
5- کدام گزینه نادرست است؟
1) پوکی استخوان در بانوان شایع‌تر از مردان است.
2) تجویز «آهن» در رفع مشکل عدم تمرکز و «روی» برای درمان بی‌اشتهایی مفید هستند.
3) شیرکاکائو جذب کلسیم را کاهش می‌دهد و در نتیجه
4) در سنین بالاتر بهتر است مواد غذایی را با دانسیته کم و وعده‌های بیشتر مصرف کرد.
6- کدام دو ویتامین در مشکلات شنوایی سالمندی دخیل می‌باشند؟
1) B12 – D 2) B6 – E 3) B12 – E 4) B6 – D
7- کدام عبارت در رابطه با ترکیب بدن در تغذیه در سنین سالمندی نادرست است؟
1) با افزایش سن توده چربی و چربی احشایی افزایش می یابد.
2) توده عضلانی بدون چربی بدن کاهش می یابد.
3) چاقی سارکوپنیک همان از دست دادن توده عضلانی بدن همراه با کاهش چربی در افراد سالمند است
4) از دهة چهارم زندگی، شواهد سارکوپنی قابل تشخیص است و از 75 سالگی به بعد تسریع می شود
8- بسیاری از تغییرات در حواس چشایی و بویایی، مانند از دست دادن حس نسبت به مزه‌ها ناشی از کدام است؟
1) داروها 2) سالمندی 3) جراحت سر 4) شرایط عصبی
9- کدام ویتامین با افزایش صدای زنگ زدن گوش ها و کاهش پاسخ ساقة مغز همراه است ؟
1) B1 2) B6 3) D 4) B12
10- کدام عبارت در رابطه با یبوست نادرست است؟
1) به حرکات کمتر از حد معمول روده و مشکل یا زور زدن بیش از حد در زمان اجابت مزاج گویند و شامل تخلیة ناقص روده نمی‌شود
2) بروز یبوست در بزرگسالان مسن بیشتر از بزرگسالان جوان است.
3) دلایل اصلی آن دریافت ناکافی مایعات و فعالیت بدنی محدود است.
4) ممکن است در اثر تاخیر در زمان عبور از روده و بعضی داروها نیز رخ بدهد.
11- کدامیک از نشانگان کمبود B12 نمی باشد ؟
1) خستگی مفرط 2) زوال عقل 3) سوزن‌سوزن شدن ِ پاها 4) سردرد مزمن
12- کدام دورة سنی را «دورة خاموش و پنهان رشد» می نامند؟
1) دورة رویانی 2) پس از نوزادی تا جوانی
3) پس از نوزادی تا بلوغ 4) میان سالی
13- کدامیک از جملات زیر نادرست است ؟
1) کودکان توانایی فطری و غریزی برای انتخاب یک رژیم مغذی و متعادل را ندارند.
2) جوّ و شرایط موجود در هنگام غذاخوردن کودک بر گرایش غذایی و غذاخوردن تاثیرگذار است.
3) شباهت بین تمایلات غذای کودکان و والدینشان وابسته به عوامل محیطی و ژنتیکی است.
4) ارائه مکمل های انواع ویتامین بصورت روتین، مورد تایید AA? می باشد.
14- برای کودکان پیش دبستانی چند وعده غذایی در روز مناسب است؟
1) 2-3 2) 3-4 3) 4-6 4) 3-5
15- کدامیک از مواد زیر برای استفاده کودکان مبتلا به ASO توصیه نمی شود؟
1) دوزهای زیاد ویتامین E 2) مکمل های اسیدهای چرب
3) رژیم های حاوی گلوتن و کازیین 4) رژیم ها حاوی آهن
16- استفادة بیش از حد از آب میوه ها باعث جذب کدامیک از مواد زیر می شود؟
1) پروتئین ها 2) کربوهیدرات ها 3) چربی ها 4) ویتامین ها
17- کدامیک از موارد زیر در ارتباط با «روی» نادرست است؟
1) کمبود آن موجب کاهش اشتها می شود .
2) در قدرت چشایی افراد تاثیر گذار است.
3) باعث معدنی شدن استخوان ها می گردد
4) در گوشت و غذاهای دریایی یافت می شود.
18- ميزان جذب كلسيم به همه موارد زيربستگى دارد به جز:
١- ويتامين D ٢- پروتئين ٣- روى ٤- فسفر.
19- بهترين منابع روی كداميك از موارد زير است؟
١-گوشت. ٢-سبزيجات. ٣- غذاهای دريايى. ٤- گزينه ١ و ٣.
20- ميزان IRD براى نوزادان و كودكان به ترتيب چند gcm است؟
١- ٤٠٠-٦٠٠. ٢- ٦٠٠-٤٠٠. ٣- ١٥-١٠. ٤- ١٠-١٥.
21- به از دست دادن توده عضلانى همراه با افزايش بافت چربى در افراد سالمند چه ميگويند؟
١- تحليل عضلانى. ٢- چاقی ساركوپنيك. ٣- پاركينسون. ٤- هيچكدام
22- تعيين مدت زندگى به شكل ژنتيك در كداميك از تئورى هاى سالمندى است؟
١- تئورى pace maker٢- تئورى فرسودگى. ٣- تئورى ميزان زندگى. ٤- تئورى ژنتيك.

23- در سالمندان ميزان چاقى در كداميك بيشتر است؟
١- ٥٥-٧٤. ٢- ٦٥-٨٥. ٣-٦٥-٧٤ ٤- ٧٥ به بالا.
24- اسپورهاى بوتوليسم در كداميك از غذاهاى نوزادان وجود دارد؟
١- شير مادر. ٢- شير گاو. ٣- عسل و شربت ذرت. ٤- آب.
25- شير مادران گياهخوارممكن است كمبودكدام ويتامين را داشته باشد؟
١- 1B. ٢- 6B. 3- 12B. 4- E
26-ايمونوگلوبولين غالب شير مادر چيست؟
١- ايمونوگلوبولين ترشحى A)AgIs). 2- MgI. 3- GgI. 4- sgI
27- واكنش كودك در برابر نظر نامساعد سايراعضاى خانواده راجع به يك غذا چيست؟
١- از آن غذا خوشش ميآيد. ٢- رفتار ديگران را تكرارميكند. ٣- ديگر آن غذا را نميخورد. ٤- نظرش نسبت به غذا تغييرى نميكند.
28- در يك سالگى كودك چه نسبت از غذاى يك فرد بزرگسال را ميخورد؟
١- ١/٥. ٢- ١/٤. ٣- ١/٨. ٤- ١/٣-١/٢
29- دليل اصلى نابينايى در افراد بالاى ٦٥ سال در ايالات متحده چيست؟
١- تحليل ماكولار وابسته به سن. ٢- آب سياه. ٣- آب مرواريد. ٤- جراحات فيزيكى.
30- سبك زندگى بى تحرك چيست؟
١- سوزاندن كمتر از ٢٠٠ كالرى در روز. ٢- سوزاندن ٢٠٠-٢٥٠ كالرى در روز. ٣- سوزاندن كمتر از ٣٠٠ كالرى در روز. ٤- سوزاندن ٣٠٠-٣٥٠ كالرى در روز.

کلید :
1. 1
2. 2
3. 4
4. 3
5. 4
6. 1
7. 3
8. 1
9. 4
10. ؟ (1)
11. 4
12. 3
13. 4
14. 3
15. 3
16. 2
17. 3
18. 3
19. 4
20. 4
21. 2
22. 4
23. 3
24. 2
25. 3
26. 1
27. 2
28. –
29. 1
30. 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *