کاتالوگ نشر شعر پاریس

نشر شعر پاریس

نشر شعر پاریس

نشر شعر پاریس از سال ۱۳۸۳ فعالیت‌اش را آغاز کرده  است. کتاب‌هایی که نشر شعر پاریس منتشر می‌کند در حوزه‌ی ادبیات (شعر، نقد، مقاله، ترجمه) و متون مرجع در عرصه‌ی علوم انسانی‌ست. برای ورود به سایت نشر شعر پاریس، این‌جا کلیک کنید. کتاب‌های زیر همه‌گی قابل ورق زدن هستند.