نشر شعر پاریس منتشر کرد: کردن | پدرام مجیدی

خرداد ۰۵, ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

عنوان: کردن
پدیدآورنده: پدرام مجیدی
چاپ اول: خردادماه ۱۳۹۱

کردن چیزی جز ساختن نیست. چیزی ساختن. سطری بنا کردن. شعری خلق-کردن.
چیزهایی هستند که پیش از کردن می‌آیند. کردن، ممکن‌شان می‌کند. فعال‌شان می‌کند. تمام‌شان می‌کند.
نفی‌-کردن، نفیِ کردن است و یا شکلِ دیگری از کردن: نکردن. مثلِ نساختن. با ادبیاتِ ضد-عفونی شده نساختن. شعر را ضد-عفونی نکردن. استریل نکردن. نکردن. ننوشتن.
کردن مثلِ رها کردن. این را نوشتن. همین را. همین.
پ.ش

شعر, نشر پاریس
بدون دیدگاه برای “نشر شعر پاریس منتشر کرد: کردن | پدرام مجیدی”

ارسال پاسخ