نشر شعر پاریس منتشر کرد: آنتی ادبیات | جعفر بزرگ امین

خرداد ۱۲, ۱۳۹۱ بدون دیدگاه


 
 
 
عنوان: آنتی ادبیات
پدیدآورنده: جعفر بزرگ امین
چاپ اول: خردادماه ۱۳۹۱
 
 
 

 
 

ادبیات, نشر پاریس, نقد
بدون دیدگاه برای “نشر شعر پاریس منتشر کرد: آنتی ادبیات | جعفر بزرگ امین”

ارسال پاسخ