آرشیو بخش در متن عکس

کجا

مهر ۰۵, ۱۳۹۰ بدون دیدگاه توسط

تجربه‌ی نوشتن روی دیوارهای خانه‌ای که نیست
متنِ پرهام شهرجردی
ساخته‌ی بابک ونداد و بابک مهربخش

در عکس متن, در متن عکس [ادامه مطلب...]

در متن عکس: سرپیچی | پرهام شهرجردی

مرداد ۰۹, ۱۳۹۰ بدون دیدگاه توسط

گاهی اوقات، در مقابل برخی حوادث، می‌دانیم که باید سرپیچی کنیم. سرپیچی مطلق و قاطع است… آن‌هایی که سرپیچی می‌کنند و قدرت این سرپیچی آن‌ها را بهم پیوند داده می‌دانند که هنوز با یکدیگر نیستند. زمان لازم برای آن‌که بتوانند حرکت گروهی خود را تثبیت کنند، از آن‌ها سلب شده است. آن‌چه برایشان باقی می‌ماند، یک سرپیچی سازش ناپذیر است، دوستی با یک نه‌ی قطعی، یک نه‌ی تزلزل ناپذیر و دقیق که آن‌ها را متحد و هم‌بسته می‌کند.

ادبیات, در عکس متن, در متن عکس [ادامه مطلب...]

در متن عکسِ نهم – پرهام شهرجردی

آبان ۰۴, ۱۳۸۷ بدون دیدگاه توسط

        بودی که نبود در تو بود ادامه

در متن عکس [ادامه مطلب...]

در متن عکس پنجم – پرهام شهرجردی

آبان ۰۴, ۱۳۸۷ بدون دیدگاه توسط

 

در متن عکس [ادامه مطلب...]

در متن عکس هشتم – پرهام شهرجردی

آبان ۰۴, ۱۳۸۷ بدون دیدگاه توسط

     سفید ِ کاغذم را با  دیگر ِ چشم می گرفتم، چشمی  که بر کاغذم می‌نوشت…. سنگ ِ نانوشته، نوشته را پس می‌زد. این جا پس ِ نوشته بود:  جایی که نوشت، می‌نمی‌نوشت این سنگ، نه مرگ ِ مرگ، که مرگ ِ نوشته بود. نوشته‌ی مرگی نانوشتنی.  نانوشته بر سنگ، جا مانده در پس […]

در متن عکس [ادامه مطلب...]

در متن عکس دوم – پرهام شهرجردی

آبان ۰۴, ۱۳۸۷ بدون دیدگاه توسط

  کجا نشستن، کجا ایستاده نشستن، کجای نشستن، کجای نشست – تن، کجا ایستا-تن، ایستایی که نشسته می‌ایستد، بر چه نشستن؟ با چه بر چه نشستن، و از نشستن، برخاستن. برخاست تن، و خواست‌های تن، و بر خواست ِ تن، نشستن، نشاندن ِ تن، در مقابل ِ تن نشستن، در مقابل ِ تن ایستادن،  خروار […]

در متن عکس [ادامه مطلب...]

در متن عکس یکم – پرهام شهرجردی (۱۳۸۳)

آبان ۰۴, ۱۳۸۷ بدون دیدگاه توسط

متنی که روبه‌روست، دربرابر ِ متن نیست، بیرون از متن نیست. نوشته‌ای است که با کلمه‌هایش. کلمه به کلمه‌، متن است، کلمه به کلمه‌ی متن است. عکس است ؟ عکسی است که متن می‌شود، عکسی است که در متن می‌آید و متونی را باز می‌کند. این عکس متنی دارد، که باید در متن‌اش – یعنی […]

در متن عکس [ادامه مطلب...]

در عکسِ متن – پرهام شهرجردی

آبان ۰۴, ۱۳۸۷ بدون دیدگاه توسط

 

در متن عکس [ادامه مطلب...]