Anamea

مبحث کم خونی تغذیه ای ( پزشکی نیمسال اول 1393)
 ا هداف درسی:
 دانشجو قادر باشد:
 کم خونی های تغذیه ایی را تعریف نماید.
 اپیدمیولوژی کم خونی های تغذیه ایی درایران و جهان را بازگو نماید
 مقدار توصیه شده روزانه و منابع غذایی آهن را بازگو نماید
 علل و عوارض کم خونی های تغذیه ایی را شرح دهد.
 استراتژی های پیشگیری از کمبود آهن را بیان کند.
———————————
تعريف كم خوني
شرايطي است كه تعداد يا اندازه گلبولهاي قرمز يا مقدار هموگلوبين كاهش مي يابد و محدوديت در انتقال اكسيژن و دي اكسيد كربن بين خون و سلولهاي بافت بوجود مي آيد.
————————————
علت اهمیت کم خونی تغذیه ای:
 کم خونی شایع ترین اختلال تغذیه ای در جهان است
 در بیشتر نقاط جهان، 50٪ زنان و کودکان مبتلا به آنمی هستند
 در کشورهای در حال توسعه کم خونی شدید عامل تا 20% مرگ مادران است.
نتایج مطلوب بارداری 45-30% در زنان کم خون کمتر است و شیر خواران آنها ذخایر کمتر آهن دارند.
 کم خونی توانایی افراد را برای کار کاهش و خستگی شان را افزایش می دهد
 در کودکان یادگیری را کند می کند
 کم خونی افزایش خطر مرگ برای مادر و افزایش خطر بیماری و مرگ برای نوزاد
———
طبقه بندي كم خوني ها
 اندازه سلول : بزرگ macrocytic
طبيعي normocytic
كوچك microcytic
 ميزان هموگلوبين: كمرنگ hypocromic
بارنگ طبيعي normocromic

كم خونيهاي تغذيه اي و غير تغذيه اي
 تغذيه اي كم خوني كمبود آهن
كم خوني ناشي از كمبود پروتئين
كمبود ويتامينهاي خاص (B12، B9، B6، A، C) مس و فلزات سنگين
 غير تغذيه اي كم خوني ورزشكاران
بارداري
ناشي از التهاب، عفونت يا بدخيمي
sickle cell
تالاسمي
مسموميت با دارو
كم خوني فقر آهن
اين كم خوني بر اساس توليد گلبولهاي قرمز كوچك و كاهش مقدار هموگلوبين در گردش خون شناخته مي شود. در حقيقت آخرين مرحله از كمبود آهن بوده پس از يك دوره طولاني كمبود آهن بوجود مي آيد

مراحل كمبود آهن
 مرحله 1 و 2 (بالانس منفي آهن): ذخاير پايين آهن، عدم وجود اختلال عملكرد
 مرحله 1 با كاهش خفيف ذخاير آهن
 مرحله 2 با كاهش شديد ذخاير آهن
اگر افراد در اين دو مرحله درمان شوند، بيماري يا اختلال در عملكرد مشاهده نمي شود
 مرحله 3 و4( بالانس منفي آهن): كمبود آهن، با اختلال در عملكرد همراه است.
 اختلال درعملكرد با كمخوني در مرحله 3 همراه نيست،
 كم خوني در مرحله 4 بوجود مي آيد
ميزان فريتين سرم نشانگر ذخاير آهن بدن است. براي تشخيص مرحله 1 و 2 توازن منفي آهن استفاده مي شود
ميزانiron-binding capacity total (TIBC) در مرحله 1 توازن مثبت آهن شاخص بسيار حساسي است. همچنين شاخص مناسبي براي مرحله 1 و 2 توازن منفي آهن مي باشد
———-
 آنمی آپلاستیک: آنمی نرموکرومیک نرموسیتیک که با کمبود و کاستی در همه اجزای خون همراه است. که به وسیله ی در معرض مواد شیمیایی سمی قرار گرفتن ، تشعشع، درمان های پزشکی ایجاد شود، اگرچه علت آن اغلب ناشناخته است.
 هیپوکرومیک (Hypochromic): به وسیله کمبود غلظت هموگلوبین در سلول های قرمز خون مشخص می شود.
 آنمی همولیتیک (Hemolytic): آنمی که بوسیله کوتاه شدن عمر سلول های نابالغ قرمز خون ایجاد می شود.
 آنمی پرنیشیوز (Pernicious Anemia): آنمی ماکروسیتیک مگالوبلاستیک که به وسیله کمبود ویتامین B12 و بطور فقدان فاکتور داخلی ایجاد می شود.
 آنمی داسی شکل: آنمی همولیتیک مزمن که به طور عادی در سیاه هان رخ می دهد.
 آنمی سیدروبلاستیک: آنمی میکروسیتیک، هیپوکلرومیک که به وسیله اختلال در مسیر پایانی سنتز هِم تشخیص داده می شود.
 فری تین: یکی از اَشکال اصلی ذخیره آهن
هپسیدین (Hepcidin): هورمون پپتیدی که در کبد ساخته می شود . تنظیم کننده اصلی هموستاز آهن سیستمیک، غلظت آهن پلاسما است و توزیع باقی آهن را به وسیله ممانعت از جذب روده ای آهن، باز گردش آهن به وسیله ماکروفارای ها و تحرک آهن را از ذخایر کبدی، کنترل می کند.
 فاکتور داخلی If ) : ) گلیکو پروتئینی که توسط غدد معددی ترشح می شود و برای جذب برون زاد ویتامین B12 به وسیله ایلئوم ضروری است.
 فاکتور MFP ): )گوشت ماهی و مرغ منابع خوب برای جذب آهن هم (Heme) هستند.
اپیدمیولوژی کمبود آهن
 جنس زنان ( شرایط فیزیولوژی، بارداری، نوجوانان دختر)
 سن(بعد از 6 ماهگی پیشرفت کمبود آهن، کودکان قبل از سنین مدرسه ، نوجوانان ، زنان در سنین باروری، سالمندان)
عوامل ایجاد کننده کمبود آهن
1. دریافت ناکافی آهن به علت رژیم فقیر (شیوه زندگی گیاه خواری)
2. جذب ناکافی آهن به علت اسهال، آکلریدی، بیماری های روده ای مثل سلیاک، گاستریت آتروفیک، گاستروکتومی جزئی یا کلی، تداخل دارویی ( آنتی اسیدها، کلستیرامین، تاگامت سایمیتدین، رانیتیدین، پانکراتین و تتراسایکلین)
4. دریافت ناکافی بدن که به طور ثانویه به علت اختلال های روده ای – معده ای مزمن
5. افزایش نیاز به آهن در طی دوران نوزادی، جوانی ، بارداری و شیردهی
6. افزایش دفع آهن به علت دوران های قاعدگی طولانی ( در خانم ها) ، خونریزی در طی جراحی، اتلاف مزمن خون به علت زخم ها، خونریزش، واریس مری، بیماری های بدخیم
7. اختلال در رها شدن آهن از ذخایرآهن به پلاسما (مثل التهاب ها)
اکثر کم خونی ها در اثر فقدان مواد مغذی مورد نیاز برای سنتز Hb ) آهن ، B12 و اسید فولیک) به وجود می آید , تعداد اندکی هم در اثر خونریزی ها و بیماری ها ایجاد می شود.
 شرایط پاتولوژی: عفونت ها (شیستوزومیا، کرم قلابدار)، بیماری ها
 عوامل اقتصادی اجتماعی: درآمد ،عادات تغذیه ای
 عوامل محیطی: دریافت کم آهن، زیست دسترسی کم آهن وکمبود مواد مغذی خون ساز دیگر
ترتیب شیوع
 زنان باردار
 کودکان قبل از سنین مدرسه
 پری ترم یا LBW
 زنان دیگر
 سالمندان
کودکان سنین مدرسه

 عملکرد
 درهموگلوبین ومیوگلوبین
 درآنزیم های حاوی آهن هم وغیرهم در
زنجیره تنفسی و غیره
 آنزیم های متعدد درمغز وسنترانتقال دهنده های عصبی
 عملکرد در سیستم ایمنی

• قضاوت بر اساس وضعيت آهن بر اساس ميزان هموگلوبين به سه دليل مناسب نيست:
• فقط در مراحل آخر كمبود كاهش مي يابد
• كمخوني فقر آهن را از ساير انواع كمخوني متمايز نمي كند
• دامنه هموگلوبين نرمال در افراد بسيار وسيع است

یافته های بالینی کم خونی فقر آهن
 عملکرد ناکافی ماهیچه ای ، که سبب کاهش توان کار و ورزش می شود.
 اختلال تکامل شناختی و سایکوموتور
کاهش قدرت یادگیری و تمرکز و پیشرفت تحصیلی وکاهش IQ
اختلال تکامل گفتاری
 گرفتاری های عصبی که به وسیله تغییرات رفتاری مشخص می شود، تغییرات رفتاری شامل : خستگی، بی اشتهایی ، ویار به ویژه یخ خوری (pagophagia)
 اختلال رشد، کاهش اسید معده(گاستریت به طور مکرر رخ می دهد و ممکن است منجر به آکلریدی باشد)
 کم خونی پیشرونده ، درمان نشده منجر به تغییرات قلبی – عروقی و تغییرات تنفسی می شود که می تواند به طور ناگهانی به اختلال قلبی منجر شود.
 در صورتی که کم خونی فقر آهن شدید تر شود ، نقص هایی در ساختار و عملکرد بافت اپی تلیال به ویژه زبان، ناخن ها، دهان و معده ایجاد می شود.
 پوست رنگ پریده به نظر می رسد، کناره های پایینی پلک ها به جای اینکه قرمز باشد ممکن است صورتی کم رنگ شوند.
 ناخن ها نازک و صاف میشوند. ناخن قاشقی یا Koilonychia))

ادامه عوارض کمبود آهن و کم خونی
کاهش مقاومت به عفونت
– کاهش توانایی لکوسیت ها در از بین بردن میکروارگانیسم ها
– کاهش توانایی لنفوسیت ها در تکثیر در تحریک با میتوژن
– کاهش تعداد سلول های مسئول ایمنی با واسطه سلولی
– کاهش فعالیت فاگوسیتی نوتروفیل ها
 تغییرات دهانی شامل:
 آتروفی برجستگی هایزبانی، صافی و سرخی زبان و در موارد شدید تر:
 زبان براق (glossitis )
 استئوماتیت انگولار ( التهاب گوشه دهان) به عنوان شکلی از دیس فاژی ( سختی در بلع) ایجاد می شود.

تشخیص کمبود و کم خونی فقر آهن
 مراحل پیشرونده کمبود آهن را می توان با 6 روش مختلف مورد ارزیابی قرار داد:
 1. مقدار فری تین سرم یا پلاسما
 2. میزان آهن سرم یا پلاسما
 3. میزان کل ترانسفرین
 4. درصد اشباع ترانسفرین در گردش، از تقسیم آهن سرم به TIBC به دست می آید، مقدار های کمتر از 16% برای اریتروپویز، ناکافی است.
 5. درصد اشباع فریتین با آهن
 6. میزان گیرنده ترانسفرین (STER)
 در بیماری های مزمن غیرمرتبط با متابولیسم آهن، TIBC کاهش و سطوح فریتین افزایش می شود.
غلظت Hb روش تشخیص مناسبی برای پنداشتن کم خونی فقر آهن نمی باشد به 3 دلیل:
 1. فقط در مراحل پایانی بیماری کاهش می یابد.
 2. قادر به تشخیص و تمیز دادن کم خونی فقر آهن از سایر کم خونی ها نیست.
3. مقادیر Hb در افراد سالم به طور وسیعی متفاوت است
استراتژی های پیشگیری از کم خونی فقر آهن
بهبود رژیم غذایی
کمیت و کیفیت آهن دریافتی:
1. روش های حذف فیتات
2.عدم مصرف چای و لبنیات با غذا
3.مصرف مواد حاوی ویتامین C با غذا
4.مصرف شیر مادر در شیر خواران
5. غنی سازی غذاها با آهن
6. مکمل یاری آهن برای شیر خواران و زنان باردار تجویز می شود تمام زنان در سنین باروری گروه هدف باشند
دو نوع هفتگی و روزانه
7. کنترل عفونت

كم خوني مگالوبلاستيك
اين كم خوني بدليل اشكال در ساخت DNA ايجاد مي شود كه باعث تغييرات عملكردي و شكل گلبولهاي قرمز، لكوسيت ها و پلاكتها و پيش سازها در خون و مغز استخوان مي شود.
كم خوني مگالوبلاستيك معمولاً بدليل كمبود ويتامين B12 يا فوليك اسيد يا هر دو به دليل اهميت در سنتز نوکلئوپروتئينها ايجاد مي شود.
علائم هماتولوژیک در هر دو کمبود یکسان است اما کمبود اسید فولیک زودتر بروز می نماید

• ذخایر طبیعی اسید فولیک، 2 تا 4 ماه تحت رژیم فقیر از اسید فولیک تخلیه می شود. در حالیکه ذخایر ویتامین B12 تا چندین سال وجود دارد
• در افراد با كمبود ويتامين B12 مصرف مكمل فولات سبب پوشاندن كمبود ويتامين B12 مي شود
• علائم كمخوني بهبود مي يابد اما عوارض عصبي رواني همچنان پيشرفت مي كند زيرا اين عوارض فقط با مصرف ويتامين B12 بهبود مي يابد

• ذخایر طبیعی اسید فولیک، 2 تا 4 ماه تحت رژیم فقیر از اسید فولیک تخلیه می شود. در حالیکه ذخایر ویتامین B12 تا چندین سال وجود دارد
• در افراد با كمبود ويتامين B12 مصرف مكمل فولات سبب پوشاندن كمبود ويتامين B12 مي شود
• علائم كمخوني بهبود مي يابد اما عوارض عصبي رواني همچنان پيشرفت مي كند زيرا اين عوارض فقط با مصرف ويتامين B12 بهبود مي يابد
• اين نوع يك كم خوني مگالوبلاستيك و ماكروسيتيك است كه بدليل كمبود ويتامين B12 ايجاد مي شود. معمولا كمبود ويتامين ثانويه است و بدليل كمبود فاكتور داخلی (IF) مي باشد.
• ويتامين B12 توسط اسيد معده و آنزيمهاي روده از پروتئينها جدا مي شود
كم خوني مگالوبلاستيك
اين كم خوني بدليل اشكال در ساخت DNA ايجاد مي شود كه باعث تغييرات عملكردي و شكل گلبولهاي قرمز، لكوسيت ها و پلاكتها و پيش سازها در خون و مغز استخوان مي شود.
كم خوني مگالوبلاستيك معمولاً بدليل كمبود ويتامين B12 يا فوليك اسيد يا هر دو به دليل اهميت در سنتز نوکلئوپروتئينها ايجاد مي شود.
علائم هماتولوژیک در هر دو کمبود یکسان است اما کمبود اسید فولیک زودتر بروز می نماید
• ذخایر طبیعی اسید فولیک، 2 تا 4 ماه تحت رژیم فقیر از اسید فولیک تخلیه می شود. در حالیکه ذخایر ویتامین B12 تا چندین سال وجود دارد
• در افراد با كمبود ويتامين B12 مصرف مكمل فولات سبب پوشاندن كمبود ويتامين B12 مي شود
• علائم كمخوني بهبود مي يابد اما عوارض عصبي رواني همچنان پيشرفت مي كند زيرا اين عوارض فقط با مصرف ويتامين B12 بهبود مي يابد
• دلايل كمبود ويتامين B12

• دريافت ناكافي: رژيم فقير از ويتامين B12 (گياهخواران متعصب، مصرف طولاني الكل، فقر)
• جذب ناكافي: اختلالات معده
اختلالات روده كوچك
رقابت براي دريافت ويتامين توسط انگلها و باكتريهاي دستگاه گوارش
بيماريهاي پانكراس
ايدز
• كاربري ناكافي: آنتاگونيست ويتامين B12
كمبود مادرزادي يا اكتسابي تعدادي از آنزيمها
ويتامين B12 غير طبيعي
ناكافي بودن ويتامين B12 سرم
• افزايش نياز: هيپرتيروئيديسم
افزايش hematopoeisis
نوزادي
انگلها
• افزايش دفع
• افزايش تخريب توسط آنتي اكسيدانها
کمخونی ناشی از کمبود اسيد فوليک
• علل بروز:
• مصرف طولانی مدت رژيم فقير از اسيد فوليک
• اختلال در جذب اسيد فوليک
• افزايش نياز به دليل رشد
• سندرمهای سوء جذب در اطفال و بزرگسالان مانند اسهال چرب و اسپرو غير گرمسيری
• مصرف داروها مانند داروهای ضد تشنج، باربيتوراتها، سيکلوسرين، متفورمين
• کمبود ويتامين B تعادل منفی اوليه
• ميزان فولات سرم کمتر از 3 ng/ml
• تخليه سلول: فولات گلبول قرمز کمتر از 160ng/ml
• کاهش سنتز DNA
• افزايش حجم گلبولهای قرمز
دارو درمانی

• قبل از درمان بايد از کمبود فولات مطمئن شد. زيرا اگر کمخونی مگالوبلاستيک ناشی از کمبود ويتامين B12 باشد، مصرف مکمل فولات، تخريب عصبی ناشی از کمبود ويتامين B12 را می پوشاند.
• برای 2 تا 3 هفته مصرف روزانه يک قرص يک ميلی گرمی فولات براي بازسازي ذخاير اسيد فوليك
• در صورتيكه نياز به فولات افزايش يافته، دريافت فولات 500 تا 1000 ميکروگرم ادامه يابد
علائم سيستماتيك شامل اشتها، هوشياري و همكاري 24 تا 48 ساعت پس از درمان بهبود مي يابد
تغييرات هماتولوژيك در طي يك ماه مصرف مشاهده مي شود
پس از رفع كمبود، بايد افراد به مصرف حداقل يك عدد ميوه تازه يا سبزيهاي تازه و خام در روز توصيه شوند
رژيم غذايی: مصرف ميوه ها و سبزيهای حاوی اسيد فوليک
تالاسمی
• به دلیل اختلال در زنجیره های هموگلوبین ایجاد می گردد
• استفاده از الگوریتم تشخیص تالاسمی
• MCV کمتر از 80 و MCH کمتر از 27
• تعداد گلبول قرمز زیاد می گردد

————————————————————-
هموکروماتوز
مسمومیت و یک اختلال ارثی در متابولیسم آهن است و مشکل اصلی در زیادی جذب آهن از لوله گوارش است. که در آن آهن در ارگانها و بافت‌های مختلف تجمع می یابد . محل اصلی تجمع آهن کبد، غدد درون ریز مانند آدرنال، لوزالمعده و قلب می‌باشد.
علائم
علائم بیماری انعکاسی از محل‌های تجمع آهن می‌باشند یعنی عوارض بیماری با اختلال عملکرد اندامی همراه است . رنگ خاکستری متمایل به ارغوانی تیره در پوست به علت افزایش آهن یا برنزه شدن آن احتمال بروز هموکروماتوز را ایجاد می نماید. به علت رسوب آهن در پانکراس میزان انسولین و گلوکاگون در خون در بیماران مبتلا به هموکروماتوز بالا می‌رود. در واقع سطح انسولین ممکن است کاهش یابد و گاهی اوقات دیابت شیرین نیز به طور همزمان عارض می‌شود. تجمع آهن در کبد سیروز، در قلب کاردیومیوپاتی و در آدرنال نارسایی غده را موجب می‌شود.

ویتامین‌های محلول در چربی

1.کدام گزینه در مورد ویتامین D صحیح نیست؟
الف.به ویتامین آفتاب معروف است
ب.کمبود آن ایجاد بیماری‌های ریکتز در کودکان و استئومالاسی در بزرگسالان می‌کند
ج.اولین مرحله‌ی هیدروکسیلاسیون آن در کلیه انجام می‌شود
د.از پیشسازهای آن ارگوسترول و 7-دهیدروکلسترول است.
2.کدام گزینه در مورد ویتامین K صحیح نیست؟
الف.در نوزادان نارس که دچار هیپوپروترومبینی هستند تزریق عضلانی ویتامین K انجام می‌شود
ب.از منابع غنی ویتامین K گیاهان دارای برگ سبز و غلات هستند
ج.میزان ذخیره‌ی آن در بدن انسان جزئی است
د. K2 توسط گیاهان سنتز می‌شود
3.بیماری‌های اتوایمیونی مانند کرون و آرتریت روماتوئید در اثر کمبود کدام ویتامین ایجاد می‌شوند؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E
4.کدامیک از منابع غنی ویتامین نیست؟
الف.کشک
ب.بروکلی
ج.غلات
د.روغن گیاهی
5.رنگ نارنجی زیرپوست به علت تجمع کدام ماده است؟
الف.کاروتنوئید
ب.توکوترینول
ج.توکوفرول
د.ارگوسترول

6.گزروفتالمی ناشی از عدم کفایت کدام ویتامین است؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E

7.کدام ویتامین سبب کاهش شدت اسهال خونی و مالاریا می‌شود؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E
8.دومین سوءتغذیه شایع در کشورهای توسعه نیافته در اثر کمبود کدام ویتامین است؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E
9.بزرگ شدن کبد و ریزش مو در اثر مصرف زیاد کدام ویتامین ایجاد می‌شود؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E
10.ویتامین A دارای کدامیک از فرم‌های زیر نیست؟
الف.فرم الکلی
ب.فرم آلدئیدی
ج.فرم استالدئیدی
د.فرم اسیدی
11.مصرف شیر بدون چربی باعث چه عارضه‌ای نمی‌شود؟
الف.گزروفتالمی
ب.نیکتالوپی (شب کوری)
ج.هیپوپروترومبینمی
د.هایپرکراتوز فولیکولی
12.کدام گزینه حامل ویتامین D به کبد نیست؟
الف.DBP
ب.TBP
ج.شیلومیکرون
د.ترانس کلسیفرین
13.کدامیک از ویتامین‌های زیر در چربی شیر یافت نمی‌شود؟
الف.A
ب.D
ج.E
د.K

14.بیماری ریکتز براثر اختلال در کدام سلول‌ها و کمبود کدام ریزمغذی ایجاد میشود؟
الف.غضروفی – A
ب.استخوانی- D و کلسیم
ج.غضروفی – Dو کلسیم
د.استخوانی –A
15.دنده‌های تسبیحی و قفسه‌ی سینه‌ی کبوتری در کدام بیماری دیده می‌شود؟
الف.استئومالاسی
ب.راشیتیسم
ج.هایپرکراتوز فولیکولی
د.استئوپرز

16.کدام ویتامین بازجذب توبولی کلسیم و فسفر را افزایش می‌دهد؟
الف.B12
ب.کوبالامین
ج.D
د.B6

17.کدامیک از ویتامین‌های زیر در مقابل اکسیداسیون مقاوم است؟
الف.K
ب.A
ج.تیامین
د.E

18.تقش ویتامین Eدر کدامیک از موارد زیر دیده نمی‌شود؟
الف.تولید مثل
ب.سنتز پروستاگلاندین
ج.جلوگیری از همولیز RBC
د.جذب آهن غیر هم

19.کدامیک از ویتامین‌های زیر از طریق انتشار غیرفعال جذب نمی‌شود؟
الف.فیلوکینون
ب.مناکینون
ج.پنتوتنیک اسید
د.منادیون

20.کدامیک از ویتامین‌های زیر در اثر اشعه فرابنفش تخریب نمی‌شود؟
الف.A
ب.کلسیفرول
ج.توکوفرول
د.مناکینون

21.کدامیک از بیماری‌های زیر با کمبود استروژن همراه است و معمولاً در کدام سنین دیده می‌شود؟
الف.استئومالاسی- جوانی
ب.استئوپروز- جوانی
ج.استئومالاسی- سالمندی
د.استئوپروز-سالمندی
22.کدام ویتامین همراه با میسل جذب می‌شود؟
الف.A
ب.E
ج.B12
د.K
23.سبزیجات برگی سبز منبع کدام ویتامین نیستند؟
الف.A
ب.D
ج.E
د.K
24.کاروتنوئیدها برای انتقال به لنف و جریان خون به ——– می‌پیوندند؟
الف.LDL
ب.شیلومیکرون
ج.VLDL
د.HDL

25.کدامیک از موارد زیر جزء مسیرهای متابولیکی رتینول در کبد است؟
الف.به CRBP متصل شود
ب.دوباره استریفیه شود و استیل پالمیتات ایجاد کند
ج.با RBPپیوند یابد و وارد خون شود
د.همه‌ی موارد

26.منبع تأمین ویتامین A کدام نیست؟
الف.روغن ماهی
ب.آب پرتقال
ج.سیب زمینی
د.ژله‌ی رویال

27.کدام یک از ویتامین‌های زیر یک پروهورمون است؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E
28.همه‌ی ویتامین‌های زیر به نوعی در بهبود رشد و تشکیل ومتابولیسم دندان شرکت دارند به جز؟
الف.A
ب.D
ج.E
د.K

29.کدامیک از ویتامین‌های زیر در حضور آهن و سرب تخریب می‌شوند؟
الف.A
ب.E
ج.K
د.D
30.کدامیک از ویتامین‌های زیر مسمومیت غذایی ایجاد می‌کند؟
الف.فیلوکینون
ب.منادیون
ج.مناکینون
د.اسید پنتوتنیک

املاح

1- Bioavailability کدام یک از بقیه کمتر می باشد .
a. آهن
b. ید
c. سدیم
d. کلر
2- جذب کلسیم در کدام یک محیط های زیر سریع تر صورت می گیرد
a. قلیایی
b. خنثی
c. اسیدی
d. محیط چرب
3- کدام یک از موارد زیر از نقش های کلسی تونین نمی باشد .
a. ممانعت از باز جذب کلسیم از کلیه .
b. ممانعت از جذب کلسیم در روده
c. فعال سازی ویتامین D
d. غیر فعال ساختن ویتامین D
4- اضافه دریافت آهن باعث کمبود کدام یک از عناصر زیر در بدن می شود .
a. کلسیم
b. روی
c. منیزم
d. فسفر
5- کدام یک از موارد زیردر ایجاد بیماری ویلسون نقش دارد.
a. اضافه دریافت مس
b. کمبود مس
c. اضافه در یافت روی
d. کمبود روی
6- کمبود کدام یک از موارد زیر باعث خشک و ترد شدن ناخن ها می شود
a. آهن
b. روی
c. منیزیم
d. سلفر
7- پر فشاری خون در کمبود کدام یک از موارد زیر دیده می شود
a. پتاسیم
b. کلر
c. کلسیم
d. منیزیم
e.
8- کدام یک از موارد زیر در ایجاد بیماری کیشان نقش دارد.
a. کمبود سلنیم
b. افزایش سلنیم
c. کمبود منیزیم
d. افزایش منیزیم
9- کدام یک از مواد معدنی زیر یک آنتی اکسیدان است و با کدام ویتامین در این مورد همکاری می کند .
a. سلنیم – A
b. مولیبدنیوم – E
c. سلنیم – E
d. ملبدنیوم – A
10- ……. جز عناصر معدنی نیست.
a. گوگرد
b. سلنیم
c. منگنز
d. روی
11- ………….یک درشت مغذی است که در قسمت غیر آلی استخوان و دندان یافت میشود ………. یک ریز مغذی است که آب آشامیدنی یکی از منابع آن است .
a. کلسیم – فسفر
b. فسفر – کروم
c. کلسیم – فلوئور
d. کلسیم – ید
12- گیاهخواران مطلق با کمبود چه ویتامینی روبه رو می شوند و چه عنصرمعدنی در این ویتامین دخیل است .
a. کبالت B6
b. روی B12
c. کبالت B12
d. روی B6
13- در صورتی که بماری تحت تغذیه کامل وریدی باشد کمبود چه ماده معدنی را نشان می دهد.
a. مولیبدنیم
b. کروم
c. سلینوم
d. همه موارد
14- افزایش دریافت کلسیم سبب کاهش کدام عناصر معدنی نمی شود
a. منگنز
b. ید
c. آهن
d. روی
15- جذب روی توسط مکم …………….. کاهش می یابد که به این فرآیند ………….. می گویند .
a. آهن غیر هم – فرا همزیستی
b. روی – فراهمزیستی
c. آهن غیر هم – تداخل
d. آهن غیر هم – تداخل
16- اسکوربات و پرتئین هموگلوبین به ترتیب در جذب کدام ماده ها نقش دارند.
a. آهن غیرهم – آهن هم
b. آهن هم – آهن هم
c. آهن غیر هم – آهن غیر هم
d. آهن هم – آهن غیر هم
17- کدام یک از عناعر زیر بصورت یونی جذب بدن نمی شود؟
a. مس
b. آهن
c. روی
d. کروم
18- -مصرف طولانی مدت رژیم کم کلسیم وپرفسفات چه بیماری را درپی خواهد داشت؟
a. آکرودرماتیت آنتروپاتیک
b. هموسیتروز
c. هیپرپاراتیروئیدیسم
d. اسپاسم عضلانی
19- در تخم مرغ کدام ماده غذایی وجود ندارد؟
a. منیزیم
b. آهن
c. فسفر
d. گوگرد
20- بیشترین سرعت جذب کلسیم در کجای لوله گوارش است؟
a. دئودنوم
b. ایلئوم
c. ژژنوم
d. روده بزرگ
21- کدام عنصر فراوان ترین کاتیون داخل سلولی پس از پتاسیم است؟
a. کلسیم
b. منیزیم
c. فسفر
d. سیدیم
22- بیماری ژنتیکی که درپی افزایش مس بوجود می آید کدام است؟
a. سندروم منکز
b. بیماری ویلسون
c. نوتروپنی
d. لوکوپنی
23- کراتینیزه شدن مو از علائم کدام بیماری است؟
a. سندروم منکز
b. بیماری ویلسون
c. نوتروپنی
d. لوکوپنی
24- کمبود کدام ماده مغذی تاخیر در بلوغ جنسی را سبب می شود .
a. مس
b. روی
c. آهن
d. کلسیم
25- کمبود کدام یک از عناصر زیر موجب کم خونی می گردد .
a. کروم
b. مس
c. سلنیم
d. سدیم
26- کلسیم چربی و فسفر به ترتیب چه تاثیر در میزان جذب آهن دارد.
a. افزایش – افزایش – افزایش
b. افزایش – افزایش – کاهش
c. کاهش – کاهش- کاهش
d. کاهش – کاهش – افزایش
27- در تعادل اسید وباز سیستم عصبی و ساختمانی به ترتیب چه عناصری موثراند .
a. آهن- کلسیم -منیزیوم
b. سدیم-کلسیم-آهن
c. کلسیم-سدیم-منیزیم
d. آهن-سدیم-کلسیم
28- کدامیک یک از عناصر زیر میزان دسترسی به آن کم است.
a. آهن
b. فلوئور
c. کلر
d. پتاسیم
29- کدامیک از عناصر زیر Macroelement می باشد .
a. آهن
b. روی
c. مس
d. کلسیم
30- کدامیک از ویتامین های زیر در جذب کلسیم موثر است و تاثیر آن چگونه است.
a. D افزایش
b. D کاهش
c. B افزایش
d. B کاهش
31- از بین سبزی جات کدام یک غنی از کلسیم می باشد و جذب آن بالا است.
a. اسفناج
b. بروکلی
c. کاهو
d. کرفس
32- غنی ترین منبع آهن کدام است.
a. گوشت قرمز
b. اسفناج
c. جگر
d. مرغ
33- کدامیک از عناصر زیر تسهیل کننده عمل انسولین نمی باشد
a. کروم
b. سلنیوم
c. روی
d. مس
34- کدامیک از عناصر زیر Traselement می باشد .
a. نیکل
b. کروم
c. ارسنیک
d. بورن
35- کسی که کلیه او از کار افتاده و در خطر مواجه با کمبود کدام یکی از موارد زیر است.
a. عنصری که اختلال ژنتیکی در آن ویلسون نام دارد .
b. عنصری که بیماری مربوط به آن گواتر است .
c. عنصری که بیماری مربوط به آن کیشان است.
d. عنصری که بیماری مربوط به آن آنمی است.
36- کدامیک از موارد زیر منابع خوب جذب کلسیم در بدن می باشد.
a. اسفناج
b. دانه های روغنی
c. بروکلی
d. کره
37- کدام در مورد فسفر صحیح است.
a. عنصر سوم بدن است.
b. در فاز Relaxation فعالیت می کند .
c. 700 گرم در بدن وجود دارد و 85 درصد آن در بافت استخوان قرار دارد .
d. آنتی اکسیدانی مهم ترین نقش آن است.
38- وجود کدام یک در غذا جذب دیگری را کاهش نمی دهد .
a. آهن غیر هم و چربی
b. چربی و فسفر
c. فسفر وکلسیم
d. مس و فسفر
39- اگر غده تیروئید شخصی از فاصله چند متری دیده شود گواتر از چه نوعی می باشد.
a. A1
b. B1
c. 2
d. غول آسا
40- محیط اسیدی جذب عناصر را ….ومحیط بازی …. میدهد.
a.افزایش-افزایش
b.کاهش-کاهش
C.کاهش-افزایش
d.افزایش-کاهش

چربی

1. اگر فردی در یک روز 80 گرم چربی مصرف کند، حدوداً چه درصدی از انرژی روزانه‌ی خود را به دست آورده؟ (با فرض نیاز به 2400 کیلوکالری در روز)
الف)25% ب) 30% ج) 35% د)40%

‌2. کدام دسته مواد در تمام سلول ها یافت می‌شوند و نقش محافظتی و پوششی دارند؟
الف) پروتئین ها ب) کربوهیدرات ها ج) اسید های نوکلئیک د) لیپید ها

3. بوتیریک اسید و اسید پالمیتیک به ترتیب از راست به چپ جزء کدام دسته از اسید های چرب می‌باشند؟
الف) SCT و LCT ب) MCT و VLCT ج) SCT و VLCT د) MCT و LCT

4. مقدار کدام دسته از از لیپید ها در بدن متغیر است؟
الف) ذخیره‌ای ب) ساختمانی ج) ایمنی د) الف و ب

5. استئاریک اسید در کدام یک از مواد غذایی زیر یافت نمی‌شود؟
الف) جوجه ب) خامه ج) ذرت د)روغن پالم

6. مصرف کدام ماده زیر می‌تواند باعث مسمومیت با جیوه شود؟
الف) مکمل امگا 3 ب) نشاسته ج) تخم مرغ د) پفک

7. مصرف بیش از حد ماهی های آب سرد باعث کدام آسیب زیر می‌گردد؟
الف)سرطان ب)آسیب اکسیداتیو سلول ها ج) دیابت د) بیماری های قلبی عروقی

8. چربی موجود در غذای روزانه نیاز کدام دسته از افراد زیر را برطرف نمی کند؟
الف) زنان ب) مردان ج) سالمندان د) کودکان

9. کدام یک از موارد زیر باعث تردی نان می‌شود؟
الف) اکسید شدن کربوهیدرات ها ب) بلند شدن رشته های گلوتن
ج) کوتاه شدن رشته های گلوتن د) نگه داشتن نان در کیسه

10. چربی موجود در مواد غذای کدام مورد را انجام نمی‌دهد؟
الف) جذب ویتامین های محلول در چربی ب) افزایش ترشحات معدوی
ج) تحریک ترشحات صفراوی د) تحریک ترشحات پانکراس

11. کدام جاندار زیر توان تولید اسید چرب -6ω را دارد؟
الف) انسان ب) گاو ج) ماهی د) فیتوپلانکتون

12. کدام یک از اعمال ایکوزانوئید ها نیست؟
الف) تغییر نفوذپذیری عروق خونی ب) انعقاد خون ج) فرآیند التهابی د) تغییر فعالیت لنفوسیت ها

13. کدام یک از اسید چرب های زیر در کره یافت نمی‌شود؟
الف) آراشیدیک ب) کاپرولئیک ج) میریستیک د) واکسنیک

14) فراوان‌ترین اسید چرب غیر اشباع موجود در غشای سلولی انسان کدام است؟
الف) استئاریک اسید ب) گادولئیک اسید ج) اولئیک اسید د) آراشیدونیک اسید

15. کدام روغن زیر برای طبخ مناسب نیست؟
الف) آفتابگردان ب) کانولا ج) زیتون د) ذرت
16. کدام دسته ویتامین های زیر محلول در چربی هستند؟
الف) K,A,B,C ب) D,E,A,K ج) A,B,C,D د) K,A,B,D

17. رتینول پالمیتات از نظر ترکیب جزء کدام گروه از چربی هاست؟
الف) چربی های خنثی ب) استر های استرولی ج) استر های غیر استرولی د) مرکب

18. مهم ترین فسفولیپید کدام است؟
الف) لیپوزیتول-فسفاتیدیل ب) لسیتین (فسفاتیدیل کولین) ج) رتینول پالمیتات د)پروستاگلاندین

19. کدام یک از موارد زیر جزء استرول ها طبقه بندی نمی‌شود؟
الف) آندروژن ب) استروژن ج)کلسترول د) لیکوترین

20. کدام یک از گزینه های زیر از عوارض جانبی داروی «ونوستات» نیست؟
الف) ایجاد اسفنگولیپیدوز ب) افزایش دفع مواد چرب خون از بدن ج) اسهال شدید د) به هم زدن آنزیم های کبدی

21. کدام یک از گزینه های زیر درباره‌ی لیمونن درست نیست؟
الف) درمان نفخ ب) مؤثر در درمان میگرن
ج) تشدید شدن میگرن از عطر لیمونن د) تنظیم فشار خون

22. کدام یک از گزینه های زیر غلط است؟
الف) اسید های چرب غیر اشباع در پیشگیری از تومور های سرطانی نقش دارند. ب) لیکوپن عامل ضد سرطان موجود در گوجه فرنگی است.
ج) روغن سویا دارای اسید چرب غیر اشباع امگا-3 است.
د) لیمونن در تشدید میگرن نقش دارد.

23. کدام مورد درباره‌ی کلسترول غلط است؟
الف) در تمام سلول های بدن قرار دارد. ب) پایه‌ی هورمون های جنسی است.
ج) در تمام روغن های گیاهی وجود دارد. د) سنتز آن در بدن به سیکل زمانی وابسته است.

24. کدام گزینه نادرست است؟
الف) بدن می‌تواند کل نیاز کلسترول خود را تولید کند.
ب) کبد منبع ذخیره‌ی کلسترول است.
ج) مغز های گیاهی حاوی کلسترول هستند.
د) فرآورده های گیاهی و دریایی باعث افزایش LDL می‌شوند.

25. سربروزید ها عضو کذام گروه هستند؟
الف) ایزوپرنوئید ها ب) استروئید ها ج) گلیکولیپید ها د) فسفولیپید ها

26. دریافت زیاد اسید های چرب ترانس شانس وقوع کدام بیماری را افزایش نمی‌دهد؟
الف) بیماری کرونری قلب ب) سرطان ج) دیابت نوع 1 د) آلرژی

27. جایگزین های چربی از کدام مشتق نمی‌شوند؟
الف) میگو ب) صمغ ج) نشاسته د) مالتودکسترین ها

28. روغن کلزا حاوی کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) امگا 3 ب) امگا 9 ج) امگا 6 د) گزینه‌ی الف و ج

29. در متابولیسم چربی ها کدام یک از گزینه های زیر حاصل نمی‌شود؟
الف) آب ب) کربن ج) ATP د) نیترات

30. کدام یک از گزینه های زیر غلط است؟
الف) در مارگارین ویتامین A وجود دارد.
ب) ویتامین K در جوانه‌ی گندم موجود است.
ج) شیر خام حاوی اسید های چرب ترانس است.
د) کلسترول در تمام سلول های بدن وجود دارد.

31. کدام یک از گزینه های زیر کلسترول ندارد؟
الف) ماست ب) کباب کوبیده ج) سبزی پلو با سفیده‌ی تخم مرغ د) سبزی پلو با زرده‌ی تخم مرغ

32. کدام یک از گزینه های زیر کلسترول خوب را افزایش نمی‌دهد؟
الف) پسته ب) ماهی قزل‌آلا ج) تخم مرغ د) بادام زمینی

33. کدام یک از موارد زیر جزء فرآورده های جانبی تولید مارگارین است؟
الف) اسید لینولئیک ب) دکسترین ج) سالاتریم صنعتی د) نوعی MCT تجاری

34. کدام یک از موارد زیر، دارای فرمول (C20:4,ω-4) است؟
الف) ALA ب) آراشیدونیک اسید ج) پالمیتوئیک اسید د) اولئیک اسید

35. کدام یک از بیماری های زیر نوعی اسفنگولیپیدوز است؟
الف) تای-ساکس ب) سندرم مارفان ج) MS د) سرطان پروستات

36. کدام یک جزء خصوصیات عملکردی گروه های جایگزین چربی با منشأ پروتئین نمی تواند باشد؟
الف) ژله سازی ب) ترد سازی ج) ایجاد بافت در دهان د) همه‌ی موارد

37. از کدام یک می توان به عنوان منبعی برای امگا 6 استفاده گردد؟
الف) روغن های گلرنگ ب) روغن آفتابگردان ج) روغن سویا د) همه‌ی موارد

38. لیکوپن عامل رنگ ….. بوده و به عنوان پیش ساز ویتامین ….. می باشد.
الف) نارنجی – A ب) قرمز – D ج) قرمز – A د) نارنجی – D

39. کدام یک در مورد کلسترول صحیح نیست؟
الف) بدن قادر به کنترل کلسترول زیاد شده در بدن از طریق غذا نیست.
ب) بدن خود قادر به تولید کلسترول مورد نیازش است.
ج) HDL، کلسترول را از سیستم گردش خون خارج می کند.
د) LDL باعث کاهش رسوب کلسترول در دیواره‌ی رگ ها می شود.

40. فردی چند روز به مدت طولانی در معرض مستقیم نور خورشید قرار می گیرد. در ادرار وی کدام ویتامین بیشتر دیده خواهد شد؟
الف) A ب) D ج) B د) K

کلید:

1. ب 9. ج 17. ج 25. ج 33. د
2. د 10. ب 18. ب 26. الف 34. ب
3. الف 11. د 19. د 27. الف 35. الف
4. الف 12. د 20.الف 28. د 36. ج
5. ج 13. الف 21. د 29. د 37. د
6. الف 14.د 22. د 30. ب 38. ج
7. ب 15.ج 23. ج 31. ج 39. د
8. د 16. ب 24. د 32. ج 40. ج

مسمومیت غذایی

1.بارزترین نشانه بالینی مشترک در بین تمام بیماری ها با منشا مواد غذایی چیست؟(الف)
الف.اسهال
ب.یبوست
ج.تهوع
د.علائم معدی و روده ای

2.عفونت ناشی از اشریشیا کلی آنتوپاتوژنیک چه تغییراتی در روده ایجاد نمی کند؟(د)
الف.افزایش مایعات
ب.کاهش ظرفیت جذب
ج.اسهال آبکی شدید
د.عدم ترشح آب و الکترولیت به داخل روده

3.در چه مورد تهاجم عامل بیماری زا به دیواره دستگاه گوارش محدود شده است؟(ج)
الف.تب در بروسلوزیس
ب.لیستریوزیس
ج.سالمونلای غیرتیفوئیدی
د.تیفوئید

4.در مورد مسمومیت غذایی کدام مورد غلط است؟(د)
الف.در مسمومیت غذایی انتقال فرد به فرد وجود ندارد.
ب.میکروارگانیسم ها جهت رشد در بدن به زمان نیاز ندارند.
ج.دوره کمون3تا4 روز است.
د.به محض ورود سم به بدن میکروارگانیسم رشد می کند.

5.کدام گزینه در مورد دوز عفونی مسمومیت های غذایی درست است؟(د)
الف.ایجاد بیماری به مقدار ورودی یاخته بستگی ندارد.
ب.در بیماری های مختلف و افراد مختلف دوز عفونی یکسان است.
ج.سن فرد بر حساسیت فرد تاثیر ندارد.
د.غذا می تواند تا میزان 70%باعث انتقال آلودگی شود.

6.مهمترین عامل بیماری زا در مسمومیت های غذایی چیست؟(الف)
الف.باکتری
ب.ویروس
ج.انگل
د.کرم

7.انگل ها در کدام دسته از از میکروارگانیسم ها دسته بندی می شود؟(الف)
الف.باکتری و ویروس
ب.ویروس و کرم
ج.باکتری وکرم
د.کرم ها

8.کدام یک از علائم بیماری با منشا مواد غذایی نیست؟(د)
الف. استفراغ
ب. شکم درد
ج.تهوع
د. یبوست

9.میکروارگانیسم مایکوباکتریوم بویس در کدام وجود دارد؟(ب)
الف.گوشت گوسفند مبتلا به سیاه زخم
ب.شیر گاو
ج.قارچ سمی
د. هیچکدام

10. کدام یک از عوامل اصلی فساد مواد غذایی محسوب نمی شود؟(الف)
الف. آنزیم های شیمیایی
ب.میکروارگانیسم ها
ج.حشرات و جوندگان
د.رطوبت

11. کدام یک از پروتوزوآها از طریق آلودگی مدفوعی آب یا غذا ایجاد شده و باعث اسهال می شود؟(ج)
الف.آفلاوتوکسین
ب.سارکوسیستیس هومینیس
ج.ژیاردیالامبلیا
د.توکسوپلاسماگوندی

12. کدام ویروس از طریق آب و غذا باعث انتقال بیماری نمی شود؟(ب)
الف.ویروس هپاتیت ای
ب.ویروس فلج اطفال
ج.ویروسها با ساختمان گرد
د.روتا ویروس

13.انتقال کدام یک از بیماری های زیر از طریق تماس فرد با محتویات شکمی افراد بیمار صورت می گیرد؟(ب)
الف.هپاتیت سی
ب.هپاتیت آ
ج.هپاتیت ای
د. هپاتیت بی

14. کدام دسته از محصولات غذایی در معرض آلودگی به مایکوتوکسین ها می باشد؟(ج)
الف.مواد غذایی مناطق گرم و خشک
ب. مواد غذایی نواحی مرطوب
ج.مواد غذایی نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری
د.مواد غذایی نواحی استوایی

15. سم طبیعی اسید اگزالیک اسید در کدام یک وجود دارد؟(ج)
الف.سیب زمینی شیرین
ب.حبوبات
ج.ریواس
د.سبوس

16.لوبیا قرمز حاوی کدام یک از عوامل ضد مغذی یا سموم طبیعی است؟(د)
الف.آماتوکسین
ب.سیانید
ج.سولانین
د.هماگلوتینین

17.کدام یک از گزینه های زیر باعث ایجاد سموم فلج کننده مترشحه از صدفهای خوراکی می شود؟(الف)
الف.دینوفلاژیت
ب.کرم گرد
ج.کلستریدیوم بوتولینوم
د.ژیاردیالامبلیا

18.کدام یک از مواد سمی زیر بافتهای تشکیل دهنده خون و دستگاه عصبی و دفع ادرار را مورد تهاجم قرار می دهد؟(الف)
الف.سرب
ب.جیوه
ج.حشره کش ها
د. کادمیوم

19.در بدن ماهی هایی که در رودخانه حاوی پساب های صنعتی هستند چه عنصری یافت می شود؟(د)
الف.مس
ب. سرب
ج. کادمیوم
د.جیوه

20. کدام یک از علل عمده ی آلودگی مواد غذایی با سموم حشره کش ها نیست؟(ب)
الف. آلوده شدن مواد غذایی در طی مدت نگهداری و یا حمل و نقل
ب. مصرف دوز های حاوی مواد حشره کش
ج. استفاده نادرست سموم در کشاورزی
د.اشتباهاتی که در مراحل تهیه مواد غذایی رخ می دهد.

21.کدام یک از بیماریهای زیر نمود مصرف مواد غذایی نا سالم می باشد؟(ب)
الف. استفراغ
ب.اسهال
ج.تهوع
د.همه موارد

22.ناامنی مواد غذایی به چه معنا است؟(الف)
الف.ناتوانی در بدست آوردن غذا یا مصرف غذای ناکافی
ب.ناتوانی در مصرف غذای سالم
ج.مواد غذایی آلوده
د. مواد غذایی که باعث چندین مورد مسمومیت شده اند

23.کدام یک از موارد زیر بر امنیت غذایی جامعه تاثیر گذار نمی باشد؟(ج)
الف.فرهنگ و سواد تغذیه ای
ب. در آمد خانوار
ج.اقلیم کشور
د.نبود بیماری

24.امنیت غذایی به چه معنا است؟(ج)
الف. کسب اطمینان از سالم بودن و عدم وجود آلودگی در موادغذایی
ب.پایدار بودن توان خانواده در تهیه مواد غذایی
ج.دسترسی همه ی مردم در تمام اوقات به غذای کافی
د.کسب مواد غذایی از منابع مطمئن

25.امنیت تغذیه ای حکم……… را در خانوار داشته در حالی که امنیت غذایی حکم …. را دارد.(ب)
الف.وسیله/هدف
ب.هدف/وسیله
ج.داده/پیامد
د.جامع تری/زیرمجموعه

26.((افزایش زندگی صنعتی و شهری))چگونه باعث ابتلا به بیماری هایی با منشا مواد غذایی می شود؟(د)
الف.مصرف کمتر مواد غذایی خانگی
ب.مصرف بیشتر مواد غذایی صنعتی و فست فود
ج.آلودگی موادغذایی با سرب و سایر آلاینده ها
د.طولانی و پیچیده تر شدن زنجیره غذایی و افزایش فرصت آلودگی

27.کدام یک از موارد زیر از علل افزایش موارد ابتلا به بیماری ها با منشا مواد غذایی نمی باشد؟(الف)
الف.آلودگی آب دریا و رودخانه
ب.افزایش ثروت بعضی کشورها
ج.تغییر روش زندگی
د.افزایش جمعیت

28.((تغییر روش زندگی))چگونه باعث ابتلا به بیماری هایی با منشا مواد غذایی می شود؟(د)
الف.عدم مصرف غذا در وعده های مناسب
ب.مصرف غذاهای منجمد برای صرفه جویی در وقت
ج.نامرغوب بودن مواد غذایی به دلیل تفاوت طبقاتی
د.تهیه غذای خانوار در خارج منزل توسط افرد بی صلاحیت

29.برای نگه داری غذا در یخچال درجه حرارت چه مقدار باید باشد؟(ج)
الف.0تا4-
ب.4-تا8-
ج.0تا4
د.4تا4-

30.کدام یک از موارد زیر از ویژگی های ماهی تازه نمی باشد؟(الف)
الف.عدم وجود فلس
ب.چشم های برجسته
ج.آبشش های قرمز
د.فلس های درخشنده

31.کدام یک از شامل موارد مهم تقلب در شیر می باشد؟(ج)
الف.افزودن کرومات سدیم
ب.افزودن ماست و خامه
ج.مخلوط کردن شیر حیوانات مختلف
د.هیچکدام

32.باکتری سالمونلا در چه درجه حرارتی از بین می رود؟(ج)
الف.100
ب.170
ج.70
د.60

33.باکتری سالمونلا در چه غلظتی از نمک از بین می رود؟(ب)
الف.بیش از15%
ب.بیش از9%
ج.بیش از20%
د.بیش از5%

34.باکتری اشریشیا کلی باعث اختلال در چه اندامی می شود؟(د)
الف.معده
ب.روده
ج.کلیه
د.الف و ب

35.دوره کمون کلستریدیوم بوتولینوم چه مقدار است؟(ب)
الف.2روز
ب.12تا36ساعت
ج.12تا24ساعت
د.8تا12ساعت

36.آلودگی های حشره کش های ارگانوفسفره بیشتر در کدام ماده غذایی مشاهده نمی شود؟(ج)
الف.شیر
ب.تخم مرغ
ج.حبوبات
د.ماهی

37.کدام ماده از تشکیل نیتروزآمین ممانعت می کند؟(ب)
الف.اسید استیک
ب. اسید آسکوربیک
ج. اسید سولفوریک
د.اسید نیکوتنیک

38.کدام باکتری با تولید سم درغذا ایجاد مسمومیت غذایی نمی کند؟(ج)
الف. اشرشیاکلای
ب.بوتولیسم
ج.استرپتوکوکوس
د.استافیلوکوکوس

39.کمبود یا فقدان کدام آنزیم منجر به فاویسم می شود؟(ج)
الف. گلوکز 6 فسفات کربوکسیلاز
ب. لاکتاز
ج.گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز
د. گلوکز 6 فسفات اکسیداز

40.تبدیل اسید آمینه …… به ……. در انجمتد غیر سریع ماهی و در سرمای اندک در ظهور نشانی های حساسیت نقش مستقیم دارد.(الف)
الف. هیستیدین/هیستامین
ب.هیستامین/هیستیدین
ج.تریپتوفان/تیروزین
د.تیروزین/تریپتوفان

41.کدام یک نوعی از آنتروتکسین ترشح شده از اشرشیاکلی است؟(ج)
الف. با وزن مولکولی بالا و مقاوم به حرارت
ب. با وزن مولکولی پایین و حساس به حرارت بالای 50 درجه
ج.با وزن ملکولی پایین و مقاوم به حرارت
د. با وزن مولکولی بالا و مقاوم به حرارت بالای 60 درجه

انرژی

کدامیک جز مصارف کل انرژی یک فرد نمیباشد ؟
متابولیک پایه اثر گرمازایی غذایی گرمازایی فعالیت همه موارد

کدام عبارت نادرست است ؟
وزن بدن نماگر معتبری برای کفایت دریافت درشت مغذی ها و ریز مغذی ها میباشد .
BEE ، مقدار انرژی مصرف شده در طی 24 ساعت که فرد درحالت استراحت فیزیکی و ذهنی قرار میگیرد .
انرژی مصرفی به صورت میزان متابولیکی استراحت RMR بیان میشود اگر یکی از شرایط BMR فراهم نشود .
از REE برای حفظ عملکرد طبیعی بدن استفاده میشود .

کدام عامل کاهنده میزان متابولیسم در زنان است ؟
نسبت بیشتر چربی به توده عضلانی رشد رحم افزایش کار قلب هایپرتیروئیدیسم

FFM را با کدامیک از روش های زیر نمیتوان ارزیابی کرد ؟
وزن کردن زیر آب سنجش جذب اشعه ایکس دوگانه حجم سنجی جابه جایی هوا اثر ویژه غذا

بیشترین مقدار REE در کدام دوران است ؟
سال های اول و دوم زندگی میانسالی بارداری بلوغ

کدام یک سبب افزایش میزان REE نمیشود ؟
مصرف کافئین نیکوتین الکل گرسنگی عصبی

کدام عامل باعث افزایش اکسیداسیون چربی ها نمیشود ؟
غذاهای ادویه دار کافئین کاسپایسین لبنیات

کدام مورد درباره کالری متری مستقیم نادرست است ؟
نشان دهنده مقدار حرارت تولید شده توسط فرد است مقدار انرژی مصرفی را به شکل گرما اندازه گیری میکند روشی هزینه بر است اطلاعاتی در مورد سوخت اکسیدشده نشان نمیدهد .

گرمازایی فعالیت به کدامیک از عوامل زیر بستگی ندارد ؟
اندازه بدن عادت تحرک فرد توده ماهیچه ای جویدن آدامس

اندازه گیری انرژی مصرفی در فعالیت ورزشی به کدام بستگی ندارد ؟
آب نشاندار نمایشگرهای تک محور ضریب تنفسی پرسش نامه فعالیت بدنی

کدامیک درباره روش آب نشاندار نادرست است؟
روشی ساده برآورد کل انرژی مصرفی روزانه فرد هزینه کم قابل استفاده برای افراد ناتوان

چه عواملی سبب تغییر در میزان دریافت انرژی فرد نمیشود ؟
سن جنس ترکیب بدن اقلیم

کدامیک از موارد زیر دارای بیشترین مقدار انرژی قابل استفاده بیولژیکی دارد؟
پروتئین چربی کربوهیدرات الکل

درمورد تغییرات میزان متابولیسم کدام مورد نادرست است ؟
در آب و هوای گرمسیری ، میزان متابولیسم بیشتر از معتدل است
تعریق سبب افزایش میزان متابولیسم میشود
محیط های بسیار سرد سبب کاهش متابولیسم میشود
دوره های مزمن رژیم سبب کاهش متابولیسم میشود.

سالمندی و کودکی

1- در رابطه با تئوری‌های سالمندی، کدام گزینه به مفهموم «تئوری رادیکال آزاد» نزدیک است؟
1) توقف تدریجی و آرام عملکرد سلول ها ، بافت ها و اندام ها
2) آسیب به سلول ها، بافت ها و ارگان ها در طی سالها
3) اتصال نادرست پروتئین ها ، DNA و سایر مولکول های ساختمانی دیگر
4) سلول های دارای تعداد محدود تقسیم سلولی
2- بر اساس طبقه‌بندی WHO ،افرادِ دارای 75-85 سال را چه می‌نامیم؟
1) سال‌مند 2)سال‌خورده 3) کهن‌سال 4) محدودة آبی
3- کدامیک جزو دسته‌های بررسی ِ «پیری شناسی Gerontology » نیست ؟
1) جمعیتی 2) بیولوژیکی 3)فیزیولوژیکی 4) روحی و روانی
4- …………. و ……………….. یبوست را تشدید می‌کنند.
1) آب ولرم ناشتا – سبوس نان 2) سبزی‌جات پخته – آب ولرم ناشتا
3) کلسیم – چربی شیر 4) سبوس نان – ویتامین D
5- کدام گزینه نادرست است؟
1) پوکی استخوان در بانوان شایع‌تر از مردان است.
2) تجویز «آهن» در رفع مشکل عدم تمرکز و «روی» برای درمان بی‌اشتهایی مفید هستند.
3) شیرکاکائو جذب کلسیم را کاهش می‌دهد و در نتیجه
4) در سنین بالاتر بهتر است مواد غذایی را با دانسیته کم و وعده‌های بیشتر مصرف کرد.
6- کدام دو ویتامین در مشکلات شنوایی سالمندی دخیل می‌باشند؟
1) B12 – D 2) B6 – E 3) B12 – E 4) B6 – D
7- کدام عبارت در رابطه با ترکیب بدن در تغذیه در سنین سالمندی نادرست است؟
1) با افزایش سن توده چربی و چربی احشایی افزایش می یابد.
2) توده عضلانی بدون چربی بدن کاهش می یابد.
3) چاقی سارکوپنیک همان از دست دادن توده عضلانی بدن همراه با کاهش چربی در افراد سالمند است
4) از دهة چهارم زندگی، شواهد سارکوپنی قابل تشخیص است و از 75 سالگی به بعد تسریع می شود
8- بسیاری از تغییرات در حواس چشایی و بویایی، مانند از دست دادن حس نسبت به مزه‌ها ناشی از کدام است؟
1) داروها 2) سالمندی 3) جراحت سر 4) شرایط عصبی
9- کدام ویتامین با افزایش صدای زنگ زدن گوش ها و کاهش پاسخ ساقة مغز همراه است ؟
1) B1 2) B6 3) D 4) B12
10- کدام عبارت در رابطه با یبوست نادرست است؟
1) به حرکات کمتر از حد معمول روده و مشکل یا زور زدن بیش از حد در زمان اجابت مزاج گویند و شامل تخلیة ناقص روده نمی‌شود
2) بروز یبوست در بزرگسالان مسن بیشتر از بزرگسالان جوان است.
3) دلایل اصلی آن دریافت ناکافی مایعات و فعالیت بدنی محدود است.
4) ممکن است در اثر تاخیر در زمان عبور از روده و بعضی داروها نیز رخ بدهد.
11- کدامیک از نشانگان کمبود B12 نمی باشد ؟
1) خستگی مفرط 2) زوال عقل 3) سوزن‌سوزن شدن ِ پاها 4) سردرد مزمن
12- کدام دورة سنی را «دورة خاموش و پنهان رشد» می نامند؟
1) دورة رویانی 2) پس از نوزادی تا جوانی
3) پس از نوزادی تا بلوغ 4) میان سالی
13- کدامیک از جملات زیر نادرست است ؟
1) کودکان توانایی فطری و غریزی برای انتخاب یک رژیم مغذی و متعادل را ندارند.
2) جوّ و شرایط موجود در هنگام غذاخوردن کودک بر گرایش غذایی و غذاخوردن تاثیرگذار است.
3) شباهت بین تمایلات غذای کودکان و والدینشان وابسته به عوامل محیطی و ژنتیکی است.
4) ارائه مکمل های انواع ویتامین بصورت روتین، مورد تایید AA? می باشد.
14- برای کودکان پیش دبستانی چند وعده غذایی در روز مناسب است؟
1) 2-3 2) 3-4 3) 4-6 4) 3-5
15- کدامیک از مواد زیر برای استفاده کودکان مبتلا به ASO توصیه نمی شود؟
1) دوزهای زیاد ویتامین E 2) مکمل های اسیدهای چرب
3) رژیم های حاوی گلوتن و کازیین 4) رژیم ها حاوی آهن
16- استفادة بیش از حد از آب میوه ها باعث جذب کدامیک از مواد زیر می شود؟
1) پروتئین ها 2) کربوهیدرات ها 3) چربی ها 4) ویتامین ها
17- کدامیک از موارد زیر در ارتباط با «روی» نادرست است؟
1) کمبود آن موجب کاهش اشتها می شود .
2) در قدرت چشایی افراد تاثیر گذار است.
3) باعث معدنی شدن استخوان ها می گردد
4) در گوشت و غذاهای دریایی یافت می شود.
18- ميزان جذب كلسيم به همه موارد زيربستگى دارد به جز:
١- ويتامين D ٢- پروتئين ٣- روى ٤- فسفر.
19- بهترين منابع روی كداميك از موارد زير است؟
١-گوشت. ٢-سبزيجات. ٣- غذاهای دريايى. ٤- گزينه ١ و ٣.
20- ميزان IRD براى نوزادان و كودكان به ترتيب چند gcm است؟
١- ٤٠٠-٦٠٠. ٢- ٦٠٠-٤٠٠. ٣- ١٥-١٠. ٤- ١٠-١٥.
21- به از دست دادن توده عضلانى همراه با افزايش بافت چربى در افراد سالمند چه ميگويند؟
١- تحليل عضلانى. ٢- چاقی ساركوپنيك. ٣- پاركينسون. ٤- هيچكدام
22- تعيين مدت زندگى به شكل ژنتيك در كداميك از تئورى هاى سالمندى است؟
١- تئورى pace maker٢- تئورى فرسودگى. ٣- تئورى ميزان زندگى. ٤- تئورى ژنتيك.

23- در سالمندان ميزان چاقى در كداميك بيشتر است؟
١- ٥٥-٧٤. ٢- ٦٥-٨٥. ٣-٦٥-٧٤ ٤- ٧٥ به بالا.
24- اسپورهاى بوتوليسم در كداميك از غذاهاى نوزادان وجود دارد؟
١- شير مادر. ٢- شير گاو. ٣- عسل و شربت ذرت. ٤- آب.
25- شير مادران گياهخوارممكن است كمبودكدام ويتامين را داشته باشد؟
١- 1B. ٢- 6B. 3- 12B. 4- E
26-ايمونوگلوبولين غالب شير مادر چيست؟
١- ايمونوگلوبولين ترشحى A)AgIs). 2- MgI. 3- GgI. 4- sgI
27- واكنش كودك در برابر نظر نامساعد سايراعضاى خانواده راجع به يك غذا چيست؟
١- از آن غذا خوشش ميآيد. ٢- رفتار ديگران را تكرارميكند. ٣- ديگر آن غذا را نميخورد. ٤- نظرش نسبت به غذا تغييرى نميكند.
28- در يك سالگى كودك چه نسبت از غذاى يك فرد بزرگسال را ميخورد؟
١- ١/٥. ٢- ١/٤. ٣- ١/٨. ٤- ١/٣-١/٢
29- دليل اصلى نابينايى در افراد بالاى ٦٥ سال در ايالات متحده چيست؟
١- تحليل ماكولار وابسته به سن. ٢- آب سياه. ٣- آب مرواريد. ٤- جراحات فيزيكى.
30- سبك زندگى بى تحرك چيست؟
١- سوزاندن كمتر از ٢٠٠ كالرى در روز. ٢- سوزاندن ٢٠٠-٢٥٠ كالرى در روز. ٣- سوزاندن كمتر از ٣٠٠ كالرى در روز. ٤- سوزاندن ٣٠٠-٣٥٠ كالرى در روز.

کلید :
1. 1
2. 2
3. 4
4. 3
5. 4
6. 1
7. 3
8. 1
9. 4
10. ؟ (1)
11. 4
12. 3
13. 4
14. 3
15. 3
16. 2
17. 3
18. 3
19. 4
20. 4
21. 2
22. 4
23. 3
24. 2
25. 3
26. 1
27. 2
28. –
29. 1
30. 1