شعر | پدرام مجیدی

اسفند ۰۹, ۱۳۹۰

لنگه کفش تنها بود
تخت، لنگه کفش تنها بود
تن نداشت
ها بود
کفش، کشف زخم پاها بود
زخم، بر زبان تن وا بود

شعر [ادامه مطلب]

آنتی ادبیات، موجی نو در ادبیات آذربایجان | جعفر بزرگ امین

اسفند ۰۲, ۱۳۹۰

موج نو ادبی با عنوان آنتی- ادبیات نخستین بار است که درجامعه ادبی آذربایجان طرح و عنوان می‌شود. آنتی ادبیات به نظر ما مطالبه ذوقی و ادبی خوانندگان و مخاطبان آذربایجانی خسته از ادبیات (به تعبیری دقیق‌تر شبه ادبیات کلیشه ای، تکراری، و فسیل واره موروثی ازگذشتگان است. آنتی ادبیات نافی موجودیت ادبیات نیست بلکه نهی از آن است. به گفته ژاک دریدا پساساختارگرایی ضمن پذیرش واقعیت وجودی یک ساختارادبی به فراروی ازآن و شالوده شکنی بنیادهای زیبایی شناختی و زبانی آن دست می‌یازد. از منظر آنتی ادبیات، ادبیات کارایی خود را از دست داده، تاریخ مصرف آن سپری شده است.

رساله, نقد, نویسش [ادامه مطلب]

گفت‌وگوی صدای آمریکا با علی عبدالرضایی

اسفند ۰۲, ۱۳۹۰

به مناسبت انتشار «کومولوس» که به تازه‌گی توسط نشر شعر پاریس منتشر شده، صدای آمریکا با علی عبدالرضایی گفت‌وگو کرد.

شعر, نشر پاریس [ادامه مطلب]

Censure

بهمن ۲۸, ۱۳۹۰

Au massacre de mes mots
On arracha la tête de la dernière ligne
Et le sang comme l’encre prit la feuille à la gorge
C’est la mort qui se couche sur la page

زبانِ دیگر, شعر [ادامه مطلب]

کارگردانی‌ی‌ فارسی در فیلمِ بلند شعر فرانسه | پرهام شهرجردی

بهمن ۱۷, ۱۳۹۰

امروز را دوست دارم چون فرداست. دیروزی را دوست دارم که امروزمان ساخت. امروز دستِ کم ده ساله است. ده ساله باید می‌شد تا بیاید، باز شود، افق شود. افقی که یک روزه نیامد. تصادفن نیامد. حالا آمد، البته باید می‌آمد. اما چطور، از کجا آمد؟

زبان شدن, زبانِ دیگر, شعر, نویسش, یادداشت [ادامه مطلب]

کومولوس | علی عبدالرضایی

بهمن ۰۷, ۱۳۹۰

نشر شعر پاریس تازه‌ترین کتاب شعر علی عبدالرضایی را منتشر کرد.

شعر, نشر پاریس [ادامه مطلب]

شماره‌ی دوم «منجنیق» منتشر شد

بهمن ۰۱, ۱۳۹۰

دومین شماره‌ی «منجنیق» منتشر شد.

نشریات [ادامه مطلب]

رمان‌نامه | قاسم کشکولی

دی ۳۰, ۱۳۹۰

نویسنده می‌اندیشد.
هیچ داستانی برای گفتن وجود ندارد.
و ملال آغاز می‌شود؛ و چون به تنهایی تحمل این ملال را ندارد از نو به داستان پناه می‌آورد.
من به سادگی می‌توانم ملالم را به شخصیت‌هایم انتقال دهم.
و جستجو را برای پیدا کردن شخصیت‌هایی که پذیرای ملال وی باشند آغازمی کند. اما دیری نمی‌گذرد که درمی یابد : اساسا شخیصت بدون ملال وجود ندارد.
پس از نو به این نتیجه می‌رسد.
هیچ داستانی برای گفتن وجود ندارد.

داستان, نویسش [ادامه مطلب]

در معرفی فاطمه رحیمی بالایی

دی ۲۷, ۱۳۹۰

فاطمه رحیمی بالایی دانش‌جوی دکتری در رشته‌ی ادبیات نمایشی ست. شاعر است، یعنی قدر کلمه را می‌داند. از شاعر حرف زدن بیهوده است. پس خودمان را کنار می‌کشیم و جانبِ شعر را می‌گیریم. بیست و یک شعری که در پی می‌آید، معرّف اوست.

شعر [ادامه مطلب]

آنتی کنفورمیسم | پرهام شهرجردی

دی ۲۱, ۱۳۹۰

نشر شعر پاریس منتشر کرد:
آنتی کنفورمیسم | پرهام شهرجردی

ادبیات, نقد, نویسش [ادامه مطلب]