سرعت و اطلاعات: هشدار فضای سایبر | پل وی‌ری‌لیو

آذر ۰۷, ۱۳۸۹ بدون دیدگاه توسط

فضای سایبر، شکل جدید چشم انداز است. با چشم اندازهای سمعی- بصری که پیشتر می‌شناختیم مطابقت چندانی ندارد. کاملا چشم اندازی جدید و آزاد از هر گونه ارجاعات قبلی است : چشم اندازی لامسه ای است . دیدن با یک فاصله ، شنیدن با یک فاصله : جوهر چشم اندازهای سمعی- بصری قدیم است . اما رسیدن در یک فاصله، لمس کردن در یک فاصله، جابجایی چشم انداز به طرف قلمرویی است که هنوز احاطه نیافته است: یعنی تماس، تماس با فاصله، تماس راه دور .

رساله, مقاله [ادامه مطلب...]